לצד פסי ההאטה אפשר למצוא גם עמודי חניה. עמודי החניה קטנים יותר ולרוב הם יהיו בדמות עמודים אנכיים בלבד, אך ניתן גם למצוא עמודי חניה שמתפקדים כשומרי חניה. הסיבה לכך ששומרי חניה ועמודי חניה אלו הכרחיים היא כדי לשמור את החניה לרכבי ביטחון שונים או למנהלי המקום, בעלי חנויות מסוימות וכולה, כאשר חניות אלו אינן פתוחות לציבור החופשי. לעתים יש גם עמודי חניה שנועדו להגן על אזורים מסוימים מפני פגיעה פתאומית של רכבים, כמו למשל בצינורות מים, תעלות ביוב שלא יכולות להיות חסומות וכן הלאה.